Reserveer uw stoel. Nu er nog plek is.

Reserveer uw stoel

Wat is de Quli Experience?

De Quli Experience is een evenement voor bestuurders, directies en professionals in de zorg. Met thema’s: cliëntautonomie, zelf- en samenredzaamheid, betere en veiliger zorg én lagere kosten. Wij hebben voor u de mogelijkheid gecreëerd om in korte tijd volledig up-to-date te zijn en ervaringen uit te wisselen met uw collega’s. Wij bieden u een inspirerende locatie met topsprekers inclusief walking dinner.

Bekijk de animatie: Wat is Quli


  • Het programma op 11 oktober 2018 bij AFAS Software, Philipsstraat 9, Leusden


Arnold Mars

Arnold Mars

Arnold Mars is sinds 1 januari 2009 de CFO van AFAS. Hij geeft leiding aan de afdeling Controlling, Customer Service, Algemene Dienst en het APB Team. Hij is eindverantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van AFAS. Centraal in zijn werk staat het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen: De sleutel tot het succes van AFAS is een perfect proces. Zorg dat je aan de bron alles goed vastlegt, zodat je je aandacht kunt richten op procesmanagement
Edwin Kruys

Edwin Kruys

In 2017 hadden we een amusante internationale maar fake speaker. In 2018 ‘maken we dat goed’ door een sessie met Dr Edwin Kruys die in gaat op My Health Record. Dit is het PGO dat in Australië door de overheid ter beschikking wordt gesteld voor alle burgers. Inmiddels zijn bijna 6 miljoen mensen en 12.000 zorgorganisaties verbonden.
Anne-Miek Vroom & Elisabeth van Schaik

Anne-Miek Vroom & Elisabeth van Schaik

Anne-Miek Vroom en Elisabeth van Schaik spreken vanuit patiëntperspectief over het PGO. Dit doen zij onder andere via een interview met Edwin Kruys. Drs. Anne-Miek Vroom is medisch socioloog en oprichter en directeur van Ikone. Zij adviseert organisaties om een betere verbinding met de patiënt te bewerkstelligen. Elisabeth van Schaik is een inspirerende spreker, die haar persoonlijke ervaring verbindt aan de praktijk: “Waar ik voorheen plaatjes van de echo en de röntgen in de wachtkamers uitgebreid kon bestuderen, had ik met de digitalisering geen inzicht meer in wat er in mijn lijf gebeurde.”
Erwin Bomers

Erwin Bomers

Erwin Bomers is Directeur Zorgbeleid in Santiz ziekenhuizen. Hij studeerde Verpleegkunde in Nijmegen en Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Binnen Santiz is hij verantwoordelijk voor zorgbeleid en innovatie. Hij heeft als opdrachtgever aan de wieg gestaan van de Acute Opname Afdeling, de integratie van de klinische chemie en de microbiologie afdeling, de implementatie van o.a. EPD, EVD, EVS en het zorgportaal. In samenwerking met andere zorgaanbieders in de Achterhoek draagt hij bij aan het veranderende Zorglandschap. Met het model van de Gezondheidspiramide wil hij de gezondheid van de burgers in dit deel van het land verbeteren. Cure, care en welzijn moeten elkaar daarbij versterken. Informatieuitwisseling met en tussen burgers en zorgprofessionals kan deze doelstelling versterken.
Frank Wolterink

Frank Wolterink

Frank Wolterink is ervaren en energiek bestuurder van de landelijke organisatie Humanitas DMH. Hij heeft nieuwe besturingsparadigma’s ontwikkeld waarbij grootschalig beheer aan kleinschalige zorg wordt gekoppeld. Digitale innovaties hebben daarbij een bijzondere plaats. Frank gaat in op: Hoe kan technologie onze cliënten in de toekomst helpen? Wat moet ik dan als bestuurder nu doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat meer medewerkers intrinsiek nieuwsgierig zijn naar en open staan voor vernieuwingen en veranderingen? U krijgt een indringend inzicht in de strategische scenario's, waartussen Humanitas DMH nu kan en moet kiezen

Quli Experience 2018 wordt in samenwerking met AFAS Software en CareConnections georganiseerd:

AFAS Software : U kent Afas als bedrijf voor administratieve software.

Financieel gezonde zorg verlenen. Dat is een belangrijk doel van je organisatie. En daar komt nogal wat bij kijken. Met de zorg software van AFAS automatiseer je al deze HRM- en bedrijfsvoeringsprocessen in één softwarepakket. Administratie is immers geen verdienmodel voor de zorg. Zo bereik je meer en betere zorg met minder middelen.

CareConnections : CareConnections: de Zorgapp van CareConnections vereenvoudigt de registratie van de dagelijkse cliëntinformatie.

De cliënttijd verhogen en de administratie verlagen is de wens van iedere zorgverlener. Dit levert een hogere cliënt- en medewerkertevredenheid op. De zorgmedewerker legt, waar mogelijk, alle noodzakelijke gegevens samen met de cliënt vast. Hierdoor ontstaat meer communicatie en wordt administratief werk achteraf overbodig.

Quli : Quli is het meest gebruikte burgerportaal en PGO.

Digitaal samenwerken met cliënten, patiënten en hun naasten is toenemend van belang. Zij vervullen steeds vaker een belangrijke rol in zorgprocessen en zorgnetwerken die groter zijn dan één zorgorganisatie.

Bekijk de aftermovie van de Quli Experience 2018

Nog even voordat de inschrijving sluit ...

Er zijn slechts 240 plaatsen beschikbaar, dus schrijf u snel in. Uiteraard stellen we het op prijs als u uw collega's op de Quli Experience attendeert.

Reserveer uw stoel. Nu er nog plek is.

Reserveer uw stoel

Foto's 2018