Erwin Bomers

Erwin Bomers is Directeur Zorgbeleid in Santiz ziekenhuizen. Hij studeerde Verpleegkunde in Nijmegen en Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Binnen Santiz is hij verantwoordelijk voor zorgbeleid en innovatie. Hij heeft als opdrachtgever aan de wieg gestaan van de Acute Opname Afdeling, de integratie van de klinische chemie en de microbiologie afdeling, de implementatie van o.a. EPD, EVD, EVS en het zorgportaal. In samenwerking met andere zorgaanbieders in de Achterhoek draagt hij bij aan het veranderende Zorglandschap. Met het model van de Gezondheidspiramide wil hij de gezondheid van de burgers in dit deel van het land verbeteren. Cure, care en welzijn moeten elkaar daarbij versterken. Informatieuitwisseling met en tussen burgers en zorgprofessionals kan deze doelstelling versterken.Share

Erwin Bomers